Επανασχεδιασμός και αναζωογόνηση  Redesigning and Revitalization

300320144677

Μετά από την πρώτη φάση δημιουργίας – λειτουργίας του Συλλογικού Μπαξέ στο Καϊμακλί, κι ένα μεγάλο διάστημα βασικής μόνο συντήρησης, επιστρέφουμε με στόχο την αναζωογόνηση κι επαναλειτουργία του.

Θα επανασχεδιάσουμε τους χώρους βασισμένοι στις γενικές αρχές της αεικαλλιέργειας (permaculture) για παραγωγή λαχανικών και βοτάνων αλλά προσθέτοντας αυτή τη φορά δέντρα και λουλούδια.

Κάνουμε αρχή αυτή την Κυριακή με συνάντηση στον Μπαξέ γι’ ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων! Μέχρι το τέλος της ημέρας στόχος είναι να έχουμε έτοιμο το σχέδιο βάση του οποίου θα μπορούν ν’ αρχίσουν οι εβδομαδιαίες εργασίες στον Κήπο.

Αν ενδιαφέρεστε να είστε μέρος αυτής της προσπάθειας κοπιάστε να συμμετέχετε στον σχεδιασμό ή να ενημερωθείτε με σκοπό την ενεργή συμμετοχή σας!

Επικοινωνία: 99583947


****************************************

After the initial stage of creating and putting into function the Collective Bahçe in Kaimakli , and a big period of simply maintenance, we are returning with the goal of rejuvenating and reworking it.

We are going to redesign the spaces having the basic principles of permaculture in mind, for the production of vegetables and herbs as well as the addition of trees and flowers.

This Sunday we are meeting at the Garden for an exchange of ideas and knowledge! The goal by the end of the day is to have a design ready which will be the basis for the commencement of all works in the garden.

If you are interested to be a part of this initiative come by and get involved in the design or get informed with the purpose of actively participating!

Contact: 99583947

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s