Νέα Συνάντηση στον Μπαξέ – New meeting at the bahçe Saturday 21/3

img_046589
Αγαπητοί φίλοι,
Τις δύο τελευταίες μέρες τις περάσαμε στην Πύλη Αμμοχώστου, όπου διεξάγονταν κάποιες δραστηριότητες της ευρωπαϊκής ερευνητικής δράσης COST TU1201, με θέμα τους αστικούς κήπους στις ευρωπαϊκές πόλεις. Εκεί εχτός από νοστιμότατο χορτοφαγικό φαγητό, κάναμε και μία παρουσίαση για την Ουτοπία αλλά κυρίως για τον συλλογικό μπαξέ! (θα αναρτήσουμε και φωτογραφίες σύντομα με ίσως περισσότερες λεπτομέρειες)
Έτσι λοιπόν, με αφορμή την επίσκεψη των συμμετέχοντων στον μπαξέ αύριο το πρωί (Σάββατο 21/3) καλούμε και όλους εσάς να έρθετε από τις 11πμ μέχρι τις 4μμ να συνεχίσουμε τις προετοιμασίες στον λαχανόκηπο για το φύτεμα των σπορόφυτων, χρησιμοποιώντας βασικές αρχές και τεχνικές της αεικαλλιέργειας. Φέρτε μαζί σας άνετα ρούχα, κατάλληλα για εργασίες και πολλή όρεξη για κηπουρική!
——–
Dear friends,
We have spent the last two days at the Famagusta Gate, where the open activities of the 5th meeting of the European program COST Action TU1201 were taking place, with the subject of urban gardens in european cities. There, apart from delicious vegetarian food, we also made a presentation about Utopia but mostly about the collective bahçe! (soon we will post some picture as well as more details perhaps)
So, with the occasion of the participants’ visit to the garden tomorrow morning (Saturday 21/3) we are inviting all of you from 11am till 4pm to continue the preparations in the vegetable garden for the planting of the seedlings using the basic principles and techniques of permaculture. Don’t forget to bring with you comfortable, working clothes and your energy for gardening!
Advertisements

Επανασχεδιασμός και αναζωογόνηση  Redesigning and Revitalization

300320144677

Μετά από την πρώτη φάση δημιουργίας – λειτουργίας του Συλλογικού Μπαξέ στο Καϊμακλί, κι ένα μεγάλο διάστημα βασικής μόνο συντήρησης, επιστρέφουμε με στόχο την αναζωογόνηση κι επαναλειτουργία του.

Θα επανασχεδιάσουμε τους χώρους βασισμένοι στις γενικές αρχές της αεικαλλιέργειας (permaculture) για παραγωγή λαχανικών και βοτάνων αλλά προσθέτοντας αυτή τη φορά δέντρα και λουλούδια.

Κάνουμε αρχή αυτή την Κυριακή με συνάντηση στον Μπαξέ γι’ ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων! Μέχρι το τέλος της ημέρας στόχος είναι να έχουμε έτοιμο το σχέδιο βάση του οποίου θα μπορούν ν’ αρχίσουν οι εβδομαδιαίες εργασίες στον Κήπο.

Αν ενδιαφέρεστε να είστε μέρος αυτής της προσπάθειας κοπιάστε να συμμετέχετε στον σχεδιασμό ή να ενημερωθείτε με σκοπό την ενεργή συμμετοχή σας!

Επικοινωνία: 99583947


****************************************

After the initial stage of creating and putting into function the Collective Bahçe in Kaimakli , and a big period of simply maintenance, we are returning with the goal of rejuvenating and reworking it.

We are going to redesign the spaces having the basic principles of permaculture in mind, for the production of vegetables and herbs as well as the addition of trees and flowers.

This Sunday we are meeting at the Garden for an exchange of ideas and knowledge! The goal by the end of the day is to have a design ready which will be the basis for the commencement of all works in the garden.

If you are interested to be a part of this initiative come by and get involved in the design or get informed with the purpose of actively participating!

Contact: 99583947

Αναζωογόνηση του Λαχανόκηπου Revitalisation of the vegetable Garden

Image

Αναζωογόνηση του Λαχανόκηπου Revitalisation of the vegetable Garden

Την Κυριακή 30/3/14 κοπιάστε στο Συλλογικό Μπαξέ μεταξύ 11:00 και 17:00 για εργασίες στο λαχανόκηπο. Στόχος είναι να προετοιμαστεί ο κήπος για το ανοιξιάτικο φύτεμα λαχανικών και χόρτων.

Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στη συντήρηση του λαχανόκηπου και να επωφελείστε από τη σοδειά θα έχετε την ευκαιρία να συντονιστείτε με την ομάδα μας για το πρόγραμμα εργασιών και συντήρησης.

On Sunday 30/3/14 join us at the Collective Bahçe between 11:00 and 17:00 to work in the vegetable garden. The goal is to prepare the garden for the spring planting of vegetables and greens.

Those interested to participate in the maintenance of the vegetable garden and in benefiting from the corp will have the chance to arrange with us the maintenance program.

Link

http://eepurl.com/BzZzj

Dear friends,

After two months of planting, interacting with nature, exchanging information and knowledge and transforming a derelict park into a productive garden that provides food and entertainment for humans and an ecosystem for birds and insects, we’re now inviting you to celebrate with us the Collective Bahçe with music and poetry from Cyprus and the world and to discuss the next steps for its development.

Αγαπητοί μας φίλοι,

Μετά από δύο μήνες φυτέματος, επαφής με τη φύση, ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων και μετατροπής ενός αχρησιμοποίητου πάρκου σε ένα παραγωγικό κήπο που προσφέρει φαγητό και ψυχαγωγία για τους ανθρώπους και οικοσύστημα για έντομα και πουλιά, σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε το Συλλογικό Μπαξέ με μουσική και ποίηση από την Κύπρο και τον κόσμο και να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα για την εξέλιξη του.

http://www.facebook.com/events/471921406233557/